sponsoren

Poiesz Gorredijk
 
 
Hoeveel kilometer loop jij?
home  > richtlijnen avd gorredijk (de regeltjes )

Richtlijnen Avd Gorredijk (de regeltjes )

Richtlijnen

Om deel te nemen aan de avondvierdaagse is het verplicht om onderstaande richtlijnen na te komen. Het niet nakomen van de richtlijnen betekent in het uiterste geval schorsing van de avondvierdaagse.

1. Inschrijving kan op maandagavond  20 Mei voor de afstanden 5 km en 10 km.inschrijven voor zowel de 5 km als de 10 km kan vanaf 17.30 in de Flambou . Zorg dat u er op tijd bent, we starten precies om 18.00 uur 10 km en om 18.30 uur de  5 Km  vanaf de Nieuwe Start Locatie Voormalige Flambou Mientewei !!!

. Op donderdag gelden afwijkende tijden

2. Voorinschrijving als groep en/of school is mogelijk t/m 26 April 2019. Dat is een andere datum dan de individuele inschrijving houdt u daar rekening mee.

2 . B. Voorinschrijving als loper is mogelijk bij Primera Hoofdstraat Gorredijk dan kan voor de 5 Km en de 10 Km 22 April t/m 18 mei 2019 . Dat is een andere datum dan de individuele inschrijving houdt u daar rekening mee.

3. Zodra wij van de school of groep de inschrijfformulieren hebben ontvangen sturen we Na ontvangst van het inschrijfgeld  u de startkaarten.

4. Individueel inschrijven kan via het kopen van een wandelkaart bij de Primera  Hoofdstraat te Gorredijk. U krijgt dan na betaling uw wandelkaart gelijk mee. Dit is tevens uw  bewijs van deelname om uiteindelijk de medaille in ontvangst te kunnen nemen. Dit bewijs wordt bij verlies niet vervangen.  U heeft als volwassen deelnemer geen mogelijkheid om voor deelname van 1 dag  in te schrijven. ( kinderen t/m 12 jaar wel ) Het is immers een vierdaagse. Volbrengt u de vierdaagse niet dan betekent het dat u ook geen medaille ontvangt.

5. Voor kinderen tot 12 jaar is het mogelijk in te schrijven voor de vierdaagse zonder alle 4 de dagen deel te nemen. Dat geld ook voor mindervaliden. Op de slotavond ontvangen zij bij minimaal 1 stempel op de kaart een avondvierdaagse medaille met nummer van het aantal jaren van deelname. U schrijft in net als ieder ander en ontvangt een standaard stempelkaart welke geldig is voor de gehele avondvierdaagse op iedere avond.

6. De starttijd is 18.00 uur voor de 10 km  en  18.30 uur  voor de  5  Km

Op donderdag gelden afwijkende tijden             

 5 km op Donderdag start 18.30 uur   en de 10 km start 17.30 uur 

7. Het is niet toegestaan om eerder te starten dan wel ergens anders vandaan te starten. Doet u dat wel dan wordt u gediskwalificeerd en ontvangt u geen medaille. Wij hebben namelijk voor genoemde tijden nog geen inrichting met verkeersregelaars. U neemt dus veiligheidsrisico's waar wij niet verantwoordelijk voor willen of kunnen zijn.

8.Gestart wordt vanaf oude Locatie  Flambou Mientewei  Te Gorredijk

9. Iedereen zowel scholen, groepen en als individuele wandelaars, dienen zich voor en na de tocht  te melden bij de organisatie. Bij het ontbreken van stempels op uw startkaart zal geen herinnering worden uitgereikt. Dit geldt ook voor de stempels van de controlepost, wanneer deze ontbreekt ontvangt u geen medaille.

10. Van U wordt verwacht dat u de aanwijzingen van de organisatie en haar verkeersregelaars ten allen tijde zult opvolgen (voor, tijdens en na de tocht).

11. Wilt u geen etensresten, verpakkingen etc. laten rondzwerven. Gooi het in de daarvoor bestemde prullenbakken of neem het afval mee naar huis.

12. Wij gaan ervan uit dat de kinderen en hun begeleiders op de hoogte zijn van de geldende verkeersregels. Neem geen onnodig risico maar creëer ook geen onnodig risico, dus niet op de straat lopen als er een stoep is , Aanwijzingen van verkeersregelaars dienen strikt opgevolgd te worden.

13. Scholen en/of woonvormen worden gevraagd zich herkenbaar te maken als groep. U kunt hierbij denken aan t-shirts, petten, vlaggen, naamborden o.i.d. Vrije expressie wordt zeker gewaardeerd.

14. Bij vervelend gedrag van een of meerdere wandelaars of hun begeleiders wordt de school en/of woonvorm hierop aangesproken. Bij herhaaldelijk onaangenaam gedrag van een wandelaar of begeleider loopt de school en/of woonvorm risico om te worden geschorst van deelname. Hieronder valt bijvoorbeeld het in de wijken door tuinen lopen of zaken vernielen of het niet opvolgen van aanwijzingen

15. Het is niet mogelijk om tijdens de avondvierdaagse medailles te ruilen. Ook niet op de afsluitingsavond. U kunt foutief uitgegeven medailles ruilen uitsluitend na  de avondvierdaagse 2019 en in overleg met het AVD-team

16. De medailles voor de scholen en groepen zijn gelijk  beschikbaar via  de school. Wanneer de school niet deelneemt kunt u met uw eigen wandelkaart de medaille afhalen in de  Flambou / Mientewei

17. Voor wat betreft de route beschrijving die wordt elke avond in de Skâns door AVD Team uitgereikt  De organisatie heeft u volgens opgave voldoende beschrijvingen verstrekt. Bij meer begeleiders die niet zijn opgegeven is de organisatie daar niet verantwoordelijk voor. Routes worden verstrekt aan (individuele) inschrijvingen en op vertoon van de startkaart.

De avondvierdaagse Gorredijk  is  niet Aansprakelijk als er schade of  letsel voorvloeit door deelname .

Lopen van de Avondvierdaagse Gorredijk is geheel op eigen Risico

Vr Groeten  Avd  Gorredijk 2019